Start

dsc_0861

JMP Flowers Power Sp. z.o.o. prowadzi na podstawie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działalność związaną z:

  1. wytwarzaniem energii elektrycznej
  2. dystrybucją paliw gazowych
  3. obrotem paliwami gazowymi

W JMP Flowers Power Sp. z o.o. oraz w powiązanych z nim gospodarstwach ogrodniczych JMP zbudowano zaplecze personalne złożone z inżynierów elektryków, monterów i specjalistów utrzymania ruchu mających wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do realizacji projektów budowy nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji, a także ich utrzymania.

Firma dysponuje fachową wiedzą z dziedziny elektryki i mechaniki.

W ramach działalności firmy JMP Flowers Power wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna w siedmiu źródłach o łącznej mocy 9,523 MW, każda z jednostek wytwórczych składa się z silnika tłokowego zasilanego paliwem którym jest gaz ziemny. Silnik napędza generator trójfazowy wytwarzający energię elektryczną. Jednostki wytwórcze pracują w trzech zespołach (Elektrowniach)

dsc_0869dsc_0856