Projekty unijne

 

 

 

LP. NAZWA PROJEKTU NAZWA PROGRAMU
1.  Budowa nowej jednostki
wysokosprawnej kogeneracji
o mocy 4,5 MWe.
 Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0019/18-00

Wartość projektu: 13 536 150,00   złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 5 671 600,00 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

 Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

LP. NAZWA PROJEKTU NAZWA PROGRAMU
2.  Budowa nowej jednostki
wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe.
 Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0045/16-00

 

 

Wartość projektu: 13 479 464,22 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 239 498,04 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

 

 

 

 

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.