Gaz

Zmiana nr 1 Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego 20.09.2022

pobierz

Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r.

pobierz

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r.

pobierz

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

pobierz

Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.08.2020 r.

pobierz

Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r.

pobierz 

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r.

pobierz

Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.

pobierz

Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r.

pobierz
Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r. pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej pobierz
IRiESD pobierz
Raport z konsultacji IRiESD pobierz
Projekt do konsultacji IRiESD pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. pobierz
Aktualne taryfy gazowe pobierz
Intrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej pobierz
Wniosek o przyłączenie do sieci pobierz
Procedura zmiany sprzedawcy zawarta w projekcie IRiESD pobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego pobierz
Średniomiesięczne ciepło spalania i liczba Wobbego pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej pobierz